06.02.2017

Nordic Supply Systems AS

PAT 16/00063

Patent. Patentloven § 2. Fremgangsmåte og system for gjenkjenning, vaksinering, sortering og dokumentering av levende fisk. Patentet ble opphevet etter innsigelse. Klagenemnda fant at kravet til nyhet ikke var oppfylt hva gjaldt fremgangsmåten i krav 1. Videre fant Klagenemnda at kravet til oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt hva gjaldt systemet i krav 14.