15.02.2017

Nexans og Statoil ASA - Aker Subsea AS

PAT 16/00052

Patent. Patentloven §§ 2, 13 og 19. Beskyttelseshylse for omgivelse av en langstrakt gjenstand. Oppfinnelseshøyde og endringsadgang. Klagenemnda fant at endringene ikke hadde støtte i basisdokumentene og klager måtte sende inn nytt kravsett. Klagenemnda fant på grunnlag av nytt kravsett at kravet til oppfinnelseshøyde var oppfylt.