04.07.2017

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd - Actavis Group Ptc Ehf.

PAT 16/00080

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 2 og 8. Medikament til behandling og bedring av den restituerende kvalitet av søvn hos pasienter som lider av primær søvnløshet. Klagenemnda fant at Patentstyrets avgjørelse om å oppheve patentet ble å stadfeste, da oppfinnelsen ikke oppfylte kravene til verken nyhet eller oppfinnelseshøyde. To subsidiære kravsett ble vurdert, men ble funnet ikke å ha tilstrekkelig støtte i basisdokumentene, jf. patentloven § 8 annet ledd tredje punktum.