Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00022

NCC Construction AS - Oslo Kommune Bymiljøetaten

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og fant at den tekniske løsningen ikke tilfredsstilte kravene til oppfinnelseshøyde i patentloven § 2.