22.03.2018

National Oilwell Varco Norway - FMC Kongsberg Subsea

PAT 17/00094

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2 jf. § 25. Oppfinnelsen gjelder et system og fremgangsmåte til subsea behandling av sjøvann, hvor hensikten er å skape et innsugingstrykk for tilbakevasking av filtreringsenhetene uten at det må brukes en elektrisk pumpe. Klagenemnda fant at selv om tilbakevasking av filtre var kjent, var det ingen pekere i de fremtrukne motholdene, her først og fremst D1-D3, som ville lede en fagkyndig til å utnytte utløpsfraksjonen i filtreringsanordningen på en slik måte for å løse det objektive tekniske problemet. De selvstendige krav 1 og 7 hadde derfor oppfinnelseshøyde, og vilkårene i patentloven § 2 var dermed oppfylt. Klagen ble forkastet.