Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 17/00023

Mørenot Aquaculture AS - Salgard AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 1, 8 og 2. Den tekniske løsningen vedrører en anordning for å isolere oppdrettsmerd for fisk mot uønskede organismer. Klagenemnda finner at oppfinnelsen oppfyller kravet til teknisk effekt og at den er tilstrekkelig beskrevet til at en fagperson på området kan utøve den, jf. patentloven § 1 og 8 andre ledd, tredje punktum. Oppfinnelsen oppfyller også kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Klagen forkastes.