Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00139

Merck Sharp & Dohme Corp.