16.09.2021

Merck Sharp & Dohme Corp

PAT 20/00139

Patent. Klage på avslag på søknad om administrativ begrensning av patent. Patentloven § 39 a. Den tekniske løsningen i patentsøknaden vedrører beta-amino-tetrahydroimidaz(1,2-a)pyraziner og tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyraziner, farmasøytiske preparater som omfatter forbindelsene, og anvendelse av forbindelsene ved fremstilling av medikamenter for anvendelse ved behandling av diabetes type II. Klagenemnda kom til samme Patentstyret. Den omsøkte begrensningen utgjør ikke en faktisk begrensning av patentvernet. Begrensningen er derfor i strid med patentloven § 39 a.