01.12.2022

Merck Sharp & Dohme Corp

PAT 20/00139

Patentbegrensning. Avslag. Patentloven § 39 a og § 39 b. Klagenemnda kom til at den begjærte patentbegrensning ikke var en reell begrensning fordi det selvstendige patentkrav 1 er uendret. Endringene kun i de uselvstendige patentkravene 3 og 15 leder ikke til at patentvernets omfang begrenses. Når det gjelder et subsidiært kravsett, kom Klagenemnda til at endringene i det selvstendige kravet er en reell begrensning, og endringene i de to uselvstendige kravene 5 og 6 en nødvendig følge av den. Endringene i de uselvstendige kravene 3 og 15 er derimot ikke nødvendige som følge av begrensningen i det selvstendige patentkravet. Endringer som ikke begrenser patentvernets omfang er ikke tillatt, jf. patentloven § 39 a. Klagen må derfor forkastes.