Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00070

Membranteknikk AS - Norcape Biotechnology AS

Patent. Administrativ overprøving. Patentloven § 2. Allmenn tilgjengelighet. Hydrolysert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, samt fremgangsmåte for fremstilling av og anvendelse av proteinproduktet. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Klagenemnda fant det bevist at nærmeste mothold var allment tilgjengelig på søknadsdagen. Kravet til nyhet ble funnet å være innfridd, men ikke kravet til oppfinnelseshøyde. Sakskostnader ble tilkjent