Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/015

Marine Offshore AS - Ingenium AS

Patentrett. Patentloven § 2.
Anordning for befordring av gjenstander til vanns. Klagenemnda kom til at beskrivelsen i patentkravene var for uklar. Klagen måtte derfor avvises, og patentet erklæres ugyldig.

Dokumenter