Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00052

Marine Constructions AS - Aker Solutions AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 13, 8 og 2. Den tekniske løsningen vedrører en merd med dobbel notvegg, hvor et nedtrekkslegeme med punkter for feste av en indre og en ytre notpose vil holde notveggene til nevnte notposer i spenn slik at de holder riktig form i sjøen. Klagenemnda finner at oppfinnelsen ikke, hverken i henhold til det prinsipale kravsettet eller de subsidiære kravsettene, oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og klagen forkastes.