07.02.2017

Magnic Innovations GmbH & Co. KG

PAT 16/00144

Klage over validering av europeisk patent ble avslått av Patentstyret. Innehaver mottok en avgjørelse om validering i Norge av patentet som senere i ny avgjørelse ble avslått. Patentstyrets avgjørelser var motstridene. Årsaken til Patentstyrets avslag var at det manglet 5 sider av oversettelsen. KFIR uttaler at Patentstyret ikke har omgjøringsadgang og at avslaget må anses ugydlig. Patentstyrets siste vedtak lider av en klar kompetanseoverskridelse og er en nullitet, slik at vedtaket om validering etter dette er gyldig i Norge.