13.12.2017

Macdermid Canning Limited

PAT 16/00193

Patent. Avslag. Patentloven § 2. Spørsmål om en oppfinnelse vedrørende et miljøvennlig hydraulisk fluid hadde tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom til at den fagkyndige ikke ville kommet frem til løsningen beskrevet i patentet med utgangspunkt i det nærmeste motholdet. Det var heller ikke noe i de andre motholdene, verken i seg selv eller i kombinasjon, som ville gitt den fagkyndige noen motivasjon til å prøve den valgte løsningen med en rimelig forventing om å lykkes. Klagen ble tatt til følge