01.12.2017

Kongsberg Maritime AS - Henning Skjold-Larsen

PAT 17/00047

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. System og fremgangsmåte for å oppnå økt nøyaktighet ved måling under vann. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Klagenemnda fant at oppfinnelsen ikke tilfredsstilte krave til nyhet, da alle tekniske trekk kunne utledes av fagets alminnelige kunnskap. Klagen ble tatt til følge og patentet ble opphevet.