01.12.2017

Kongsberg Maritime AS - Henning Skjold-Larsen

PAT 17/00046

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Spørsmål om et patent vedrørende en fremgangsmåte for å bestemme forskjell i avstand under vann hadde oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom til at en fagperson, på bakgrunn av den tidligere kjente teknikk, ikke ville kommet frem til oppfinnelsen da det sentrale i løsningen var at det kun ble sendt signaler til, men ikke fra, et fartøy. Fremgangsmåten muliggjorde en kontinuerlig bestemmelse av forskjell i avstand fra referansepunktet til sensormodulene som ikke er stasjonære i forhold til hverandre, ved at forskjellen i ankomsttid til signalene fra sensormodulene til hydrofonen i referansepunktet sammenlignes med tidsdifferansen mellom avsendelsen av disse signalene. Klagen ble forkastet.