Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/002

Intervet International B.V.

Patentrett. Patentloven § 2.
Strukturelle proteiner fra fisk-prakreatisk sykdomsvirus. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor tidligere patent ble besluttet opphevet etter innsigelse. Klagenemnda kom til at patentlovens krav til nyhet og oppfinnelseshøyde var oppfylt. Patentstyrets avgjørelse ble opphevet, og patent meddelt.

Dokumenter