15.05.2024

International Energy Consortium - IEC AS - Aker Solutions AS

PAT 23/00035

Patent. Innsigelsessak. Klagen forkastes. Patentloven §§ 1, 2, 8 og 13. Klagenemnda kom til at patentet som meddelt inneholdt endringer som ikke fremgikk av søknaden som inngitt. Patentet kan opprettholdes med endret kravsett, jf. patentloven § 13. Klagenemnda fant at patentet er en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, jf. patentloven § 1. Klagenemnda fant også at oppfinnelsen er ny og skiller seg vesentlig fra teknikkens stand, jf. patentloven § 2 andre ledd. Beskrivelsen er så tydelig at en fagperson på grunnlag av den kunne utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.