17.03.2014

Inova Ltd

PAT 13/016

Patentrett. Patentloven § 72. Kjennelse.
Årsavgift var ikke innbetalt rettidig til Patentstyret. Før saken ble tatt opp til behandling i Klagenemnda, meddelte klager at søknaden ble trukket tilbake. Det forelå dermed ikke grunnlag for å behandle klagen.