28.06.2018

Idenix Pharmaceuticals, Inc m. fl.

PAT 18/00015

Patent. Avslag. Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Spørsmål om oppfinnelsen var så tydelig beskrevet at en fagkyndig kunne utøve den. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og fant at beskrivelsen ikke var tilstrekkelig tydelig for å kunne utøve oppfinnelsen.