Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00054

Hydratservice AS

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Den absolutte fristen etter § 72 andre leddd var ikke overholdt. Betaling av årsavgift er patentinnehaverens ansvar. Det var derfor ikke grunnlag for å anvende den ulovfestede regelen om berettiget forventning, som kunne gitt grunnlag for å gjøre unntak fra regelen i § 72 andre ledd. Da de formelle vilkår ikke var oppfylt, ble klagen ikke realitetsbehandlet. Klagen ble forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.