Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 17/00082

Halliburton Energy Services Inc.

Hevingskjennelse.