07.03.2018

Gilead Sciences Inc

PAT 17/00067

Patent. Avslag. Patentloven § 2 første ledd. Fremgangsmåte for fremstilling av prodroger av fosfonatnukleotidanaloger. Klagenemnda fant at kravet til nyhet var tilfredsstilt, samt at en fagkyndig, med utgangspunkt i den nærmeste kjente teknikk, ikke ville forsøke den omsøkte fremgangsmåten med en rimelig forventning om å lykkes. Følgelig var også kravet til oppfinnelseshøyde oppfylt. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret og klagen ble tatt til følge.