Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00045

General Electric Company

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Oversittelse av frist for validering. Klager var i en overgangsfase både med hensyn til fullmektigansvaret for det konkrete patentet og saksbehandlingssystem. det må utvises aktsomhet for å ivareta at de organisatoriske endringene ikke medfører uklarhet eller misforståelser om oppfølginger av patenter overfor Patentstyret. I saken var det begått en enkeltstående feil av en overordnet ansatt, men det avgjørende var at det ikke var dokumentert et forsvarlig og betryggende kontrollsystem ved gjennomføringen av den konkrete og særlige viktige oppgaven som den overordnede foretok. Klagen ble forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.