06.06.2014

Genentech Inc og Idec Pharmaceuticals Inc

PAT 13/009

Patentrett. Patentloven § 13. Avslagssak.
Klage på avslag fra Patentstyret. Klagenemnda kom til at det ble ansett som både kjent og nærliggende for en fagperson å velge den foreliggende kombinasjon som er beskrevet i søknadens krav 1. Kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde var dermed ikke oppfylt. Krav 1 hadde heller ikke dekning i basisdokumentene. Klagen ble ikke tatt til følge, og søknaden avslått.