Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00033

Genentech Inc.

Patent. Avslag. Oppfinnelseshøyde. Patentloven § 2. Den tekniske løsningen vedrører en anvendelse av rituximab i fremstillingen av et medikament til behandling av autoimmun sykdom. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Oppfinnelsen ifølge søknadens selvstendige og uselvstendige krav oppfyller ikke kravet til oppfinnelseshøyde.