Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/007

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Patentrett. Patentloven § 36. Kjennelse.
Det var ikke innbetalt tilleggsavgift til Patentstyret for uavhengige oppfinnelser. Før saken ble tatt opp til behandling i Klagenemnda, meddelte klager at klagen ble trukket tilbake.

Dokumenter