27.11.2013

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

PAT 13/007

Patentrett. Patentloven § 36. Kjennelse.
Det var ikke innbetalt tilleggsavgift til Patentstyret for uavhengige oppfinnelser. Før saken ble tatt opp til behandling i Klagenemnda, meddelte klager at klagen ble trukket tilbake.