Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00017

FMC Kongsberg Subsea AS - SubC Solutions AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 2 og 8. Oppfinnelsen vedrører en undervannskontrollmodul omfattende en hydraulisk manifold og separat uttakbare elektroniske moduler. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og patentet ble ansett å tilfredsstille kravene i patentloven §§ 2 og 8.