Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00077

FMC Kongsberg Subsea AS - Aker Subsea AS

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Undersjøisk kjøler for kjøling av hydrokarboner på sjøbunnen, med omkringliggende sjøvann som kjølemedium. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Oppfinnelsen ble funnet å ha nyhet. Klagenemnda fant basert på fagets alminnelige kunnskap, samt nærliggende kjent teknikk, at oppfinnelsen ikke hadde tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Klagen ble å forkaste.