Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00078

FMC Kongsberg Subsea AS - Aker Subsea AS

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Koblingsanordning for rørledninger på havbunnen. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Oppfinnelsen ble funnet å ha nyhet. Klagenemnda fant at ved å starte fra nærmeste kjente teknikk, ville ikke fagpersonen få noen hint til, eller informasjon om, løsningen i foreliggende patent. Kravet til oppfinnelseshøyde var derfor oppfylt, og innklagedes patent ble opprettholdt. Klagen ble forkastet.