Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00064

FMC Kongsberg Subsea - Aker Oilfield Services Op.

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Glideskjøt for et høytrykkstigerør. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Oppfinnelsen ble funnet å inneha nyhet og oppfinnelseshøyde. Nærmeste mothold ikke ansett å løse samme objektive tekniske problem fullt ut. Klagenemnda fant at ved å starte fra nærmeste kjente teknikk, ville ikke fagpersonen få noen hint til, eller informasjon om, løsningen i foreliggende patent. Kravet til oppfinnelseshøyde var derfor oppfylt, og innklagedes patent ble opprettholdt. Klagen ble forkastet.