30.09.2021

EntroMission AS

PAT 20/00144

Patent. Klage på avslag på søknad om patent. Patentloven §§ 13 og 1, og forvaltningsloven § 17. Patentsøknaden beskriver en metode for å utvinne mekanisk energi fra termisk energi. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Patentstyret har overholdt sin utrednings- og informasjonsplikt, jf. forvaltningsloven § 17. De ettersendte dokumentene av 18. oktober 2018 og 27. august 2019 er i strid med patentloven § 13. Den foreliggende søknaden beskriver ikke en patenterbar oppfinnelse, jf. § 1. Patent kan derfor ikke meddeles på grunnlag av denne søknaden.