02.05.2017

EntroMission AS

PAT 16/00212

Patent. Avslag. Patentloven § 1. Fremgangsmåte for å redusere entropien i et flerfasefluid og for å bevare effekten av entropireduksjonen. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Gjenstanden for søknaden ble ansett for å utgjøre «vitenskapelige teorier» som ikke kunne «utnyttes industrielt», jf. patentloven § 1. Søknaden beskrev derfor ikke en patenterbar oppfinnelse og patent kunne ikke meddeles.