06.02.2017

Egersund Net AS - Aqualine AS

PAT 16/00155

Registreringen av et patent ble etter administrativ overprøving opprettholdt i Patentstyret. Klagesaken ble hevet etter felles begjæring. Patentet ble hevet slik at klagesaken ble gjenstandsløs og partenes forlik omfattet saksomkostninger for Patentstyret og KFIR.