Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00155

Egersund Net AS - Aqualine AS

Registreringen av et patent ble etter administrativ overprøving opprettholdt i Patentstyret. Klagesaken ble hevet etter felles begjæring. Patentet ble hevet slik at klagesaken ble gjenstandsløs og partenes forlik omfattet saksomkostninger for Patentstyret og KFIR.