02.12.2021

Devicio AS – Huygens AS

PAT 21/00017

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 8 og 2. Den tekniske løsningen vedrører et orienteringssystem som ikke behøver en universell bunnhullsorienteringskomponent (UBHO-komponent). Klagers anførsler til § 8 kan ikke føre frem, da oppfinnelsen er tilstrekkelig beskrevet til at en fagperson kan utøve den. Klagenemnda finner at oppfinnelsen som angitt i det prinsipale kravsettet ikke er patenterbar, da den ikke oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde i patentloven § 2. De subsidiære kravsettene oppfyller heller ikke patenterbarhetsvilkårene i § 2. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret, og klagen tas til følge. Patentet oppheves.