06.02.2017

Daiichi Sankyo Co. Ltd.

PAT 16/00076

Patent. Avslagssak. Patentloven § 2. Farmasøytisk preparat. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Oppfinnelsen ble funnet å oppfylle kravet til nyhet, men ikke kravene til oppfinnelseshøyde. Ved å starte fra nærmeste mothold og med kunnskapen som kunne utledes fra to andre mothold, ville fagpersonen ha motivasjon til å kombinere to legemidler for å tilveiebringe en forbedret behandling av sykdommer forårsaket av trombe eller embolus og kommet frem til den tekniske effekten av de selvstendige kravene i patentsøknaden. Løsning på et kjent problem med et kjent middel.