04.10.2021

Concept Medical Research Private Limited og Envision Scientific Private Limited

PAT 21/00074

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Oversittelse av frist for betaling av årsavgiften for tiende avgiftsår. Patentstyret avslo begjæring om fortsatt behandling. Klagenemnda kom til motsatt resultat. Fristdato skal regnes fra patenthaver har subjektivt erkjent feilen. Den nye utformingen av § 72 tillater ikke å opprettholde et prinsipp om identifikasjon mellom en patenthaver og hans fullmektig i vurderingen av når hindringen bortfaller. Klagen tas til følge, og Patentstyrets avgjørelse oppheves.