Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 20/00133

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Patent. Avslag. Patentloven § 2. Oppfinnelsen vedrører en to-sjikts farmasøytisk tablett for anvendelse ved en metode for behandling av hypertensjon. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Patentsøknaden ble ansett å tilfredsstille kravene i patentloven § 2.