19.05.2015

Biomar AS - Trouw International BV

PAT 13/037

Patentrett. Biomar AS – Trouw International BV. Patentloven § 2.
Flytbart fiskeoppdrettsanlegg. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor klagers patent ble opphevet etter innsigelse. Klagenemnda kom til at patenterbarhetsvilkårene var oppfylt. Klagen ble tatt til følge, og patent ble meddelt.