26.03.2018

Biltema Nordic Services AB - Defa AS

PAT 17/00096

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2 og § 13. Spørsmål om et patent vedrørende en kupévarmer hadde oppfinnelseshøyde. Det var også spørsmål om endringer gjort i patentsøknadens krav etter innlevering innebar en ulovlig utvidelse i form av en mellomliggende generalisering. Klagenemnda kom først til at det var synergi mellom utformingen av varmeelementet og dimensjonen på kupévarmeren, hvor man ikke vil oppnå samme effekt ved å kun velge ett av trekkene. Når ett av disse trekkene var tatt delvis fra et uselvstendig krav, uten at alle trekkene i dette kravet er inkludert i den nye karakteristikken, innebar det en mellomliggende generalisering. Det meddelte kravet var dermed endret i strid med § 13, og var ugyldig. Den visere drøftelsen av oppfinnelsens patenterbarhet baserte seg på innklagedes innleverte subsidiære kravsett. Klagenemnda kom til at det ikke var nærliggende for den fagkyndige å modifisere kupévarmeren i det nærmeste mothold, D1/D1`, på en slik måte at man ville kommet frem til løsningen i det foreliggende patentet. Klagenemnda la også noe vekt på at innklagedes egen kupévarmer-modell (basert på patentet) raskt ble en kommersiell suksess med betydelige markedsandeler. Klagen ble forkastet.