Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/021

Bennex AS - Teledyne ODI

Patentrett. Patentloven § 2.
Subsea fiberoptisk penetrator. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor tidligere meddelte patent ble besluttet opphevet etter administrativ overprøving. Klagenemnda kom til at oppfinnelsen manglet nyhet og oppfinnelseshøyde. Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.

Dokumenter