Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00002

Baker Hughes, a GE company, LLC

Patent. Oppreisning. Patentloven § 72. Søknadsgebyr ble ikke innbetalt innen fristen. Patentstyret avslo begjæringen om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Klagenemnda mente derimot at klagers fullmektig hadde utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Det var unnlatelsen av å følge opp informasjonen om korrekt faktura fra Patentstyret som var årsaken til at søknadsgebyret ikke ble betalt innen fristen. I praksis skilles det mellom aktive handlinger og unnlatelsestilfellene, hvor sistnevnte nettopp kan være uforklarlige menneskelige glipp som det kan være vanskelig å lage kontrollsystemer for. Klagen tas til følge, og Patentstyrets avgjørelse ble omgjort.