13.02.2017

AstraZeneca AB

PAT 16/00072

Patent. Patentloven § 62a. Søknad om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC). Mulig å få tildelt flere SPC med utgangspunkt i samme basispatent. Spørsmål om kombinasjonen av dapagliflozin og metformin kunne anses å omfatte kjernen i det oppfinneriske fremskritt som patentet medfører. For at et produkt skal være beskyttet av patentet «as such», så må det være gjenstand for oppfinnelsen, og omfattes av kjernen i det oppfinneriske fremskrittet som følger av oppfinnelsen. Kombinasjonen var ett av 30 antidiabetiske midler som kunne kombineres med dapagliflozin ifølge patentet. I patentsøknaden for basispatentet var det ikke produsert noen bevis for den funksjonen søker mente å oppnå med kombinasjonen og kombinasjonen ble ikke ansett å omfattes av kjernen i det oppfinneriske fremskritt.