22.06.2021

Arges AS - AKVA Group ASA, Uponor Infra OY, Aqualine AS

PAT 20/00093, PAT 20/00094, 20/00095

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 13 og 2. Den tekniske løsningen vedrører anvendelsen av fôringsrør, fôringsslanger med anordninger for elektrisk utladning omsluttet av saltvann, for transport av fôr fra en fordelingsstasjon til merder i sjøvann. Klagenemnda finner at oppfinnelsen som angitt i det prinsipale eller det subsidiære kravsettet ikke er patenterbar, da kravene er ulovlig utvidet i strid med patentloven § 13. For øvrig må også den tekniske løsningen anses å mangle oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, men med en annen hovedbegrunnelse, og klagen forkastes.