Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00182

APX Systems AS - Profectum AS

Patent. Almen tilgjengeliggjøring. Spørsmål om dokumentasjonen som fremlagt av klager kunne anses allment tilgjengeliggjort og dermed nyhetshindrende eller til hinder for å finne at patentet hadde oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Dokumentasjonen kunne ikke anses allment tilgjengeliggjort. Herunder var dokumentasjonen ikke egnet til å angi nøyaktig hva den tidligere bruken innebar. Klagen ble dermed forkastet.