21.01.2022

Alva Industries AS - Martin Gudem Ringdalen

PAT 21/00008

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Den tekniske løsningen vedrører en metode for fremstilling av stator- eller rotorkomponent for elektrisk maskin og stator- eller rotorkomponent for elektrisk maskin. Klagenemnda finner at oppfinnelsen som angitt i krav 1 ikke er patenterbar, da den ikke oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde i patentloven § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagen forkastes.