Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 18/00066

Aker Solutions AS - SubseaDesign AS

Patent. Administrativ overprøving. Patentloven § 52 d, jf. § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagenemnda forkastet klagen og opprettholdt patentet med den begrunnelse at det tilfredsstilte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2. Sakskostnader ble tilkjent.