Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00045

Aker Solutions AS

Patent. Avslag. Patentloven §§ 13 og 2. Oppfinnelsen vedrører produksjon av elektrisk kraft offshore med sikker deponering av avfallsstoffene som produseres. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Kravsettet Klagenemnda vurderte var ikke tilsvarende det som var forelå for Patentstyret. Patentsøknaden ble ansett å tilfredsstille kravene i patentloven §§ 13 og 2 med endrede krav.