21.03.2022

Acciona Infraestructuras S.A.

PAT 22/00005

Patent. Avslag. Patentloven § 2. Den tekniske løsningen vedrører en projeksjonsmetode og innretning for å visuelt og kontinuerlig markere hvilken del av et tverrsnitt av en tunell som skal fjernes under arbeid med utgraving av tunellen. Klagenemnda finner at oppfinnelsen som angitt i det prinsipale kravsettet ikke er patenterbar, da den ikke oppfyller kravet til nyhet i patentloven § 2. Det subsidiære kravsettet oppfyller heller ikke patenterbarhetsvilkårene i § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagen forkastes.