06.03.2018

ABB Schweiz AG - FMC Kongsberg Subsea AS

PAT 17/00195

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Spørsmål om en oppfinnelse ment for å redusere risikoen for stans av en transformator i en effektdistribusjonsinnretning i tilfelle svikt i etterfølgende innretninger hadde oppfinnelseshøyde. Klagenemnda viser til at transformatorer med flere primær- og sekundærviklinger har vært kjent i lang tid, f.eks. i I2. Den fagkyndige vil riktignok ikke være inspirert til å bruke dette sammen med brytere plassert så nært som mulig for å isolere feilkilder, og dermed løse det objektive tekniske problemet. Klagenemnda kom etter dette til at oppfinnelsen ifølge de selvstendige kravene hadde oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 25 Klagen ble forkastet.